Τ. Χατζηγεωργίου: Ανησυχίες στην Κύπρο λόγω της εγγύτητας με σταθμό Άκκουγιου

  04/04/2018 09:32
Τ. Χατζηγεωργίου: Ανησυχίες στην Κύπρο λόγω της εγγύτητας με σταθμό  Άκκουγιου

«Γνωρίζω την δυσκολία της Επιτροπής να πάρει θέση σχετικά με την καταλληλόλητα περιοχών για κατασκευή πυρηνικών σταθμών σε τρίτες χώρες. Την ίδια στιγμή όμως η Επιτροπή πρέπει να κατανοήσει πρακτικά τις ανησυχίες στην Κύπρο λόγω της εγγύτητας του σταθμού του Άκουγιου Για αρκετό καιρό τώρα, ενθαρρύνουμε την Τουρκία (μέσω της ετήσιας Έκθεσης Προόδου για την χώρα) να καταστεί μέρος της σύμβασης ESPOO. Βάσει της οποίας η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστεί, ή τουλάχιστον να διαβουλευτεί με τις γειτονικές της χώρες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, για οιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη στο έργο του σταθμού. Ενός έργου που αναμένεται να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον σε διασυνοριακή κλίμακα. Κάτι που η Τουρκία δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής. Ως εκ τούτου έχω ζητήσει όπως η Επιτροπή προγραμματίσει νέα Αποστολή ελέγχου στην Κύπρο (όπως είχε γίνει το 2015) για την επαναξιολόγηση/επικαιροποίηση της ανάγκης ρυθμίσεων παρακολούθησης της ακτινοβολίας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης στο Άκουγιου».

 
Αυτά σημειώνει ο Τάκης Χατζηγεωργίου μετά από επείγουσα ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν όψη και των πληροφοριών ότι οι κ. Πούτιν και Ερντογάν τέλεσαν τα εγκαίνια του εργοταξίου της πρώτης μονάδας του τουρκικού πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου. Στη  ερώτηση του ο  Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ ζήτησε επίσης από την η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως θέσει ξανά, κατά προτεραιότητα, το ζήτημα ευθυγράμμισης της Τουρκίας  με τις  οδηγίες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) σε σχέση με διασυνοριακά ζητήματα αντίστοιχα στις διμερείς επαφές των επιτροπών σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας.
Πίσω στην αρχή της σελίδας