Τα βρήκαν προσωρινά Προεδρία - Ευρωβουλή για εκπομπές CO2 βαρέων οχημάτων

InBusinessNews  28/03/2018 07:51
Τα βρήκαν προσωρινά Προεδρία - Ευρωβουλή για εκπομπές CO2 βαρέων οχημάτων

Η βουλγαρική Προεδρία της ΕΕ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ανεπίσημη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κανονισμό για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμων των νέων βαρέων οχημάτων. Σύμφωνα με την προεδρία, αλλά και την Κομισιόν, ο κανονισμός αυτός αποτελεί μέρος των συνολικών προσπαθειών της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το προσχέδιο κειμένου θα υποβληθεί προς έγκριση στους Πρεσβευτές της ΕΕ. Αφού εγκριθεί, το κείμενο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ψηφοφορία και στη συνέχεια στο Συμβούλιο για τελική έγκριση. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Το νέο σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων θα αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό και την εφαρμογή προτύπων για τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμων, και αποτελεί πρόδρομο για μια περαιτέρω νομοθετική πρόταση την οποία η Κομισιόν σκοπεύει να παρουσιάσει αργότερα φέτος.

Για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά έχουν ήδη θεσπιστεί κανόνες. Ο κανονισμός αφορά νέα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν. Οι εκπομπές των βαρέων οχημάτων που ταξινομούνται στην ΕΕ θα μετρηθούν και θα ελεγχθούν για πρώτη φορά με τυποποιημένο τρόπο. Ο κανονισμός θα επιτρέψει τη δημιουργία κεντρικού μητρώου της ΕΕ, όπου οι αρχές και οι κατασκευαστές θα παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τις επιδόσεις κατανάλωσης καυσίμου. Προκειμένου να είναι διαφανείς και να επιτρέπουν την ευκολότερη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων οχημάτων, τα δεδομένα αυτά θα είναι προσιτά στο κοινό. Η μόνη εξαίρεση είναι περιπτώσεις που δικαιολογούνται από την ανάγκη προστασίας ιδιωτικών δεδομένων και εξασφάλισης θεμιτού ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές το 2015 ήταν 19% υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990. Το 2015 οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το 73% περίπου των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορίας και της διεθνούς ναυτιλίας. Από αυτές τις εκπομπές, το 44,5% προερχόταν από τα επιβατικά αυτοκίνητα, και το 18,8% από βαρέα οχήματα. Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πλαισίου πολιτικής για το κλίμα του 2030, η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές σε περίπου 20% κάτω από το επίπεδο του 2008 έως το 2030.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πίσω στην αρχή της σελίδας