Έκλεισαν 115 παράνομοι σκυβαλότοποι από το 2012

  08/01/2018 07:28
Έκλεισαν 115 παράνομοι σκυβαλότοποι από το 2012

115 παράνομοι σκυβαλότοποι έχουν κλείσει στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το κράτος από το 2012. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της βουλευτή Αννίτας Δημητρίου ο υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης σημειώνει ότι παραμένουν σε λειτουργία δύο παράνομοι σκυβαλότοποι, αυτοί του Κοτσιάτη (Λευκωσία) και Βατί (Λεμεσός). Από τους σκυβαλότοπους που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας έχουν ήδη αποκατασταθεί αυτοί των επαρχιών Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Ο σκυβαλότοπος στο Βατί αναμένεται να κλείσει με τη λειτουργία της ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο η οποία θα αρχίσει την δοκιμαστική λειτουργία στο εγγύς μέλλον. Το κλείσιμο του σκυβαλότοπου στον Κοτσιάτη έχει συνδυαστεί με δράσεις αποφόρτισης του που περιλάμβαναν τη μεταφορά μεικτών αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας στην ΟΕΔΑ Κόσιης, καθώς και την ενίσχυση των συστημάτων χωριστής συλλογής στην επαρχία Λευκωσίας. Προς τούτο το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη σε διαπραγματεύσεις με τον υφιστάμενο διαχειριστή της OEΔΑ Κόσιης με σκοπό τη σύναψη Συμπληρωματικής Συμφωνίας η οποία θα επέτρεπε την αξιοποίηση της μέγιστης δυναμικότητας της μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης με μεταφορά τουλάχιστον 80.000 τόνων απορριμμάτων ανά έτος από την επαρχία Λευκωσίας, ενώ παράλληλα θα επέφερε μείωση της τιμής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων.

Ωστόσο, στο ίδιο διάστημα που αναμενόταν να υπογραφεί η συμφωνία περιήλθαν εις γνώση των αρμοδίων αρχών γεγονότα και πληροφορίες που αφορούσαν διαφθορά, χρηματισμό και υπερχρεώσεις από τον υφιστάμενο διαχειριστή της ΟΕΔΑ. Ως εκ τούτου οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν. Στο στάδιο αυτό το κράτος καταβάλει προσπάθειες για επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για μεταφορά μεικτών δημοτικών αποβλήτων από την επαρχία Λευκωσίας στην μονάδα. Πρόσθετα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων χωριστής συλλογής στους Δήμους της Λευκωσίας μέσα από εφαρμογή συστημάτων “Πληρώνω όσο πετώ” (ΠΟΠ).

Σε σχέση με τα πράσινα σημεία που λειτουργούν, ποιοι τα διαχειρίζονται και από πότε λειτουργούν σημειώνεται ότι το δίκτυο των πράσινων σημείων έχει ήδη κατασκευαστεί με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών και αποτελείται συνολικά από 22 Πράσινα σημεία και 4 κινητές μονάδες ως ακολούθως:

α. Επαρχία Λευκωσίας: οκτώ +μία κινητή μονάδα

β. Επαρχία Λάρνακας: έξι + μία κινητή μονάδα

γ. Επαρχία Λεμεσού: πέντε + μία κινητή μονάδα

δ. Επαρχία Πάφου: τέσσερα+ μία κινητή μονάδα

Αρμοδιότητα διαχείρισης τους έχουν τα Συμβούλια Εκμετάλλευσης/Διαχείρισης αποβλήτων στην κάθε επαρχία αντίστοιχα. Τα Πράσινα σημεία στην Επαρχία Πάφου έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία από τον Απρίλιο του 2015. Με τον διορισμό των νέων Συμβουλίων αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η λειτουργία των Πράσινων σημείων και στις υπόλοιπες Επαρχίες.

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα πού συλλέγονται τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων σε κάθε επαρχία αναφέρεται ότι τα μεικτά δημοτικά απόβλητα συλλέγονται στην ΟΕΛΑ ΚΟΣΙΗΣ, στο ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ, στο σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη και στο σκυβαλότοπο Βατί. Ως αναφέρθηκε πιο πάνω στην επαρχία Λεμεσού αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα η ΟΕΛΑ Πεντακώμου η οποία θα αντικαταστήσει το Βατί. Για τα χωριστά συλλεγέντα απόβλητα (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) υπάρχουν αδειοδοτημένοι συλλέκτες αποβλήτων που τα συλλέγουν και τα μεταφέρουν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Πίσω στην αρχή της σελίδας