Η ΕΕ μείωσε τις εκπομπές κατά 23% από το 1990 έως το 2016

  28/12/2017 09:44
Η ΕΕ μείωσε τις εκπομπές κατά 23% από το 1990 έως το 2016

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 23% μεταξύ 1990 και 2016, ενώ η οικονομία αυξήθηκε κατά 53% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα της ΕΕ. Η έκθεση «Δύο χρόνια μετά το Παρίσι – Η Πρόοδος σχετικά με την τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ για το κλίμα» δείχνει ότι παρά την πρόσφατη αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, η ΕΕ παραμένει σταθερά σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2020. Το 2016, οι εκπομπές στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 0,7%, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9%. Η ΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες με τις χαμηλότερες κατά κεφαλήν εκπομπές και οι εκπομπές ανά μονάδα του ΑΕΠ συνεχίζουν να μειώνονται.

Η ΕΕ αναμένεται να προβεί σε τρία βασικά νομοθετικά βήματα το 2018 για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών για το 2030 – και συγκεκριμένα στη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020, στον καθορισμό δεσμευτικών εθνικών στόχων για τις εκπομπές για τομείς εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών και στην ενσωμάτωση του τομέα της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας (LULUCF) στο πλαίσιο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών.

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, την ενεργειακή απόδοση και τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Αυτές οι τρεις νομοθετικές πράξεις αναμένεται επίσης να εγκριθούν το προσεχές έτος. Κατά την περίοδο 2013-2016, το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ παρείχε στα κράτη μέλη έσοδα ύψους 15,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία περίπου 80% θα χρησιμοποιηθούν για κλιματικούς και ενεργειακούς σκοπούς, όπως η ανακαίνιση κατοικιών και η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/clima/news/eu-cut-emissions-23-1990-2016-while-economy-grew-53_en

Πίσω στην αρχή της σελίδας