Με το Σύστημα EMAS πιστοποιήθηκε η ΟΕΒ

  21/12/2017 15:21
Με το Σύστημα EMAS πιστοποιήθηκε η ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), έχοντας ως στόχο σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης να καταστεί πρότυπο για τα Μέλη, τους συνεργάτες της και το ευρύ κοινό, έχει εφαρμόσει και επαληθεύσει «Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου» (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).

Με την ενέργεια αυτή, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ΟΕΒ αποδεικνύει έμπρακτα ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα και ο σεβασμός προς το περιβάλλον μπορούν να συνυπάρχουν και να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Η απονομή του πιστοποιητικού EMAS στην ΟΕΒ πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017, στα πλαίσια ειδικής τελετής που διοργάνωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη. Στην τελετή πέραν του κ. Κουγιάλη παρευρέθηκε και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Καδής.

Το Πιστοποιητικό Καταγραφής στο Μητρώο του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) παρέλαβε εκ μέρους της ΟΕΒ ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Κώστας Χριστοφίδης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αποσκοπώντας στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος μέσω εξειδικευμένων δράσεων, οι στόχοι της ΟΕΒ περιλαμβάνουν την αναγνώριση των περιβαλλοντικών πτυχών που προκύπτουν από τη λειτουργία των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων της και από τη δραστηριότητα των στελεχών της και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγησή τους, την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών και άλλων πόρων και την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού, των προμηθευτών και των επισκεπτών της, στην εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η υλοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και η εν συνεχεία επαλήθευσή του κατά EMAS, τονίζεται, αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση ή τον οργανισμό που θα το εφαρμόσει, τόσο ως προς το κόστος και την αποδοτικότητα της λειτουργίας του, όσο και ως προς τις σχέσεις του με τρίτους.

Κατά συνέπεια, καταλήγει η ανακοίνωση, η ΟΕΒ δια του παραδείγματος της ενθαρρύνει τα Μέλη της να προχωρήσουν με την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων.

Πίσω στην αρχή της σελίδας