Εκσυγχρονισμός συστήματος δοκιμών ελέγχου εκπομπών αυτοκινήτων

  21/12/2017 09:07
Εκσυγχρονισμός συστήματος δοκιμών ελέγχου εκπομπών αυτοκινήτων

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των Κρατών Μελών της ΕΕ, που συνεδρίασαν χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες (COREPER) επιβεβαίωσαν τη συμφωνία που επετεύχθη στις 7 Δεκεμβρίου 2017 μεταξύ της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση της έγκρισης τύπου και της εποπτείας της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων. Η συμφωνία πρέπει τώρα να υποβληθεί προς έγκριση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (σε επίπεδο Υπουργών).

Αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση θα εκσυγχρονίσει το ισχύον σύστημα και θα βελτιώσει τις δοκιμές ελέγχου στις εκπομπές αυτοκινήτων. "Η μεταρρύθμιση του συστήματος έγκρισης τύπου έχει αποτελέσει αντικείμενο δημόσιου ενδιαφέροντος και ελέγχου για σχεδόν δύο χρόνια και με βάσιμους λόγους: στην ΕΕ, αναμένουμε από όλους να τηρούν τους κανόνες. Καθώς η εμπιστοσύνη στο τρέχον σύστημα αμφισβητείται, με αυτή τη συμφωνία, ενισχύσαμε πλέον τους κανόνες και τους μηχανισμούς ελέγχου μας και διασφαλίσαμε ότι τα οχήματα στην Ευρώπη θα είναι καθαρότερα και ασφαλέστερα", δήλωσε η Kadri Simson, Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Υποδομών της Εσθονίας.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχημάτων και η αντιμετώπιση των κύριων ελλείψεων που εντοπίστηκαν στο υπάρχον σύστημα έγκρισης τύπου.

Με πληροφορίες ΚΥΠΕ

Πίσω στην αρχή της σελίδας