Το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές

  15/12/2017 15:48
Το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές

Τριαντα-επτά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έλαβαν μέρος στην περιβαλλοντική δράση με τίτλο «Το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές», η οποία δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες να εξοικειωθούν με θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς τους και συνδέονται άμεσα με παράγοντες που ενισχύουν την ποιότητα ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Οι μαθητές και μαθήτριες βραβεύτηκαν την Παρασκευή σε εκδήλωση στη Λευκωσία όπου χαιρετισμούς απηύθυναν οι Υπουργοί Παιδείας και Γεωργίας. Την όλη διοργάνωση ανέλαβε το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με την ευκαιρία των πανευρωπαϊκών εορτασμών για την επέτειο των 25 χρόνων του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος EU Ecolabel που αποτελεί ουσιαστικά ένα εθελοντικό εργαλείο που χαρακτηρίζει τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Στην τελετή απονεμήθηκαν και πιστοποιητικά σε οκτώ νέους οργανισμούς/επιχειρήσεις για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS. Το EMAS είναι ένα εθελοντικό σύστημα που μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε επιχείρηση και οργανισμός μέσω του οποίου δεσμεύονται να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

Επίσης έγινε η βράβευση "CYGPPAwards 2017" ( Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις) σε όσους με τις αγορές, τις δράσεις και τις επιλογές τους συνεισέφεραν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα και της ανθρώπινης υγείας. Φέτος ο διαγωνισμός άνοιξε και για τον ιδιωτικό τομέα και σε αυτόν ενσωματώθηκαν και νέες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

O Υπουργός Γεωργίας , Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης  δήλωσε ότι με την τελετή επιδιώκεται η προβολή και η επιβράβευση της συλλογικής συνεργασίας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, και του σεβασμού στον άνθρωπο και αποδεικνύεται ότι μπορούμε να πετύχουμε όλο και περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος και να διασφαλίσουμε ένα μέλλον πιο ποιοτικό και φιλικό προς τη φύση.
 
"Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου ότι σήμερα βραβεύουμε την περιβαλλοντική συνείδηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον και βάζουμε ακόμα πιο υψηλούς στόχους για την επόμενη χρονιά και την κάθε επόμενη χρονιά. Βραβεύουμε τα παιδιά μας για την προσπάθεια τους, το σεβασμό τους και την αγάπη τους για το περιβάλλον μας και στηριζόμαστε σε αυτούς, για να διδάξουν και να μεταδώσουν τα μηνύματα και τις γνώσεις που υιοθέτησαν μέσα από το ταξίδι που τους προσέφερε η περιβαλλοντική δράση για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα", ανέφερε ο Υπουργός.

Ο κ. Κουγιάλης σημείωσε πως η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος αποτελούν επιτακτική ανάγκη και ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός έχει επιφέρει μια νέα πνοή στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας της κοινωνίας.
 
Πρόσθεσε πως οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει και αυτές τις ευθύνες τους απέναντι στο περιβάλλον και την αναγκαιότητα να λειτουργούν με αειφόρες επιλογές σε έναν υγιή οικονομικό χώρο και αυτό φαίνεται όλο και περισσότερο τόσο από την ανάπτυξη νέων πράσινων προϊόντων, αλλά και από τη συνεχόμενη αύξηση του αριθμού των οργανισμών και επιχειρήσεων που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 
Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής στο δικό του χαιρετισμό είπε ότι η πρωτοβουλία συνάδει με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου, αφού προωθεί την επαφή, ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel, με τις διαδικασίες και κριτήρια απόκτησής του και τα πλεονεκτήματα που έχουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που το φέρουν, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία.

"Οι μαθητές μέσα από την εμπλοκή τους στη διαδικασία αυτή ανέπτυξαν ικανότητες επικοινωνίας, διερεύνησης, συλλογής και ανάλυσης πηγών. Επιπλέον καλλιέργησαν κριτική σκέψη και πνεύμα ομαδικότητας και ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού. Οι εργασίες των παιδιών (φιλμάκια, αφίσα και ενημερωτικό υλικό) θα αξιοποιηθούν από το Τμήμα Περιβάλλοντος για ενημέρωση των πολιτών γύρω από τα οφέλη των οικολογικών προϊόντων", ανέφερε.

Ο κ. Καδής είπε ότι το Υπουργείο δίνει προτεραιότητα στα θέματα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, προσθέτοντας ότι δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι η Κύπρος με τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει στο θέμα αυτό, έχει καταστεί πρωτοπόρος σε διεθνές επίπεδο. Σημείωσε πως είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η Κύπρος έχει αναλάβει την προεδρία της Μεσογειακής Επιτροπής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως επίσης και την προεδρία της αντίστοιχης θεματικής στην Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ

pin1
pin2
pin3
pin4
pin5
pin6
pin7
pin8

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πίσω στην αρχή της σελίδας