Όροι για αδειοδότηση μονάδας ανακύκλωσης αυτοκινήτων & μετάλλων

  05/12/2017 13:14
Όροι για αδειοδότηση μονάδας ανακύκλωσης αυτοκινήτων & μετάλλων

Όρους και προϋποθέσεις για αδειοδότηση προσθηκομετατροπών σε υφιστάμενο εργοστάσιο ανακύκλωσης αυτοκινήτων στον Ύψωνα της επαρχίας Λεμεσού έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος.
 
Το σχετικό αίτημα αφορά την αδειοδότηση μονάδας ανακύκλωσης αυτοκινήτων και μετάλλων της εταιρείας Σταύρος Γεωργίου και υιός (Scrap Metal) Ltd στη βιομηχανική περιοχή Ύψωνα και αφορά:
  • επέκταση της μονάδας χειροδιαλογής μετάλλων στο μεγαλύτερο από τα δύο υπόστεγα
  • χρήση του μικρότερου υπόστεγου για συμπίεση διαλεγμένων υλικών χαρτιού και πλαστικού χρησιμοποιώντας πρέσα
  • τοποθέτηση δεξαμενής 20κ.μ. για αποθήκευση μεταχειρισμένων μηχανελαίων εντός του τεμαχίου, και 
  • αδειοδότηση χειροδιαλογής του περιεχομένου κάδων «σκιπ» στο πίσω μέρος της ανάπτυξης
Στην απόφαση του το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ότι «δεν συνηγορεί στη χειροδιαλογή του περιεχομένου κάδων «σκιπ» στο πίσω μέρος της ανάπτυξης και δεν μπορεί να συνηγορήσει στην αδειοδότηση της υπό αναφορά δραστηριότητας».
 
Επιπρόσθετα, αναφέρει, δε φέρει ένσταση στην ικανοποίηση των υπόλοιπων αιτημάτων που αφορούν αιτούμενες δραστηριότητες κάτω από τα υφιστάμενα υπόστεγα και εγκατάσταση δεξαμενής 20κ.μ. για αποθήκευση μεταχειρισμένων μηχανελαίων θέτοντας όρους και προϋποθέσεις.
Πίσω στην αρχή της σελίδας