Αρνητική η Υπ. Περιβάλλοντος για πρατήριο καυσίμων στο Γέρι

  05/12/2017 12:52
Αρνητική η Υπ. Περιβάλλοντος για πρατήριο καυσίμων στο Γέρι

Αρνητική είναι η Περιβαλλοντική Αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος) όσον αφορά αίτημα για έκδοση άδειας ανέγερσης και λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών στο Δήμο Γερίου.

Όπως αναφέρει, η Περιβαλοντική Αρχή, κατά την διαμόρφωση της θέσης της έλαβε στα υπόψη της, την Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), τις θέσεις, των μελών της επιτροπής και του Δήμου Γερίου.

Κατά την αξιολόγηση του έργου, σημειώνει, διαπίστωσε ότι η δημιουργία και λειτουργία του έργου θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις κυρίως στις ανέσεις των κατοίκων της περιοχής λόγω της χωροθέτησης της και της άμεσης γειτνίασης της ανάπτυξης με οικίες καθώς και με χώρους όπου δραστηριοποιούνται παιδιά, όπως νηπιαγωγείο και παιδική χαρά.

Επίσης, αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου, οι ανέσεις των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των εφαπτόμενων κατοικιών αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά αφού το έργο θα επιφέρει μόνιμη οχληρία από τη λειτουργία του πρατηρίου».

Όπως εξηγεί, το προτεινόμενο τεμάχιο βρίσκεται σε δρόμο όπου η πολεοδομική ζώνη είναι με επικρατούσα χρήση την κατοικία και ακριβώς απέναντι από το αιτούμενο τεμάχιο σε απόσταση μόλις 13 m, βρίσκονται οικίες οι οποίες θα επιφορτιστούν επιπρόσθετα την διακίνηση των φορτηγών για εφοδιασμό καυσίμων και καθώς και των οχημάτων που θα εξυπηρετεί το πρατήριο.

Επιπλέον, αναφέρει, «η αποθήκευση των καυσίμων η οποία θα γίνει στο χώρο του πρατηρίου και εφάπτεται των παρακείμενων οικιών, αναμένεται να επηρεάσει και αυτή την κατοικημένη περιοχή, αφού εγκυμονούν κίνδυνοι. Η ιδιαίτερα κοντινή απόσταση των κατοικιών με τις δεξαμενές αυτές προβληματίζει για την Περιβαλλοντική Αρχή σε σχέση με την ασφάλεια των κατοίκων».

Τέλος, σημειώνει ότι «προβληματισμοί υπάρχουν και για το θέμα των αναθυμιάσεων οι οποίες θα προκύψουν στην περίπτωση δημιουργίας του έργου και κατ’ επέκταση της αποθήκευσης των καυσίμων».

Με βάση όλα τα πιο πάνω, καταλήγει, η Περιβαλλοντική Αρχή δεν συνηγορεί στην έκδοση της πιο πάνω άδειας. Για την περαιτέρω γνωμοδότηση επί εξέταση του θέματος «θα πρέπει να ετοιμαστεί και να υποβληθεί από τον αιτητή Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον» καταλήγει.

Το αίτημα για ανέγερση και λειτουργία πρατηρίου υποβλήθηκε από την εταιρεία Μίκης Παπαργυρού (Οικιστική) Ltd.

Πίσω στην αρχή της σελίδας