Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος 2017»

  11/10/2017 12:02
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος 2017»

Εκατοντάδες ναυτιλιακοί παράγοντες από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2017», που επικεντρώθηκε στην αρνητική συνεισφορά της ναυτιλίας στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην «έξυπνη ναυτιλία».
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το πρώτο μέρος της συζήτησης είχε ως θέμα «Το κόστος των καυσαερίων». Η αρνητική συνεισφορά της ναυτιλίας στην ατμοσφαιρική ρύπανση οδήγησε, όπως αναφέρεται, σε πληθώρα διεθνών, περιφερειακών και εθνικών κανονισμών για την αντιμετώπιση της. Κάποιοι εξ’ αυτών των κανονισμών θα μπουν σύντομα σε εφαρμογή ενώ κάποιοι άλλοι κανονισμοί βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.
 
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν εκτενώς στην εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην παρακολούθηση, αναφορά και επαλήθευση (MRV Regulation) των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία που προσεγγίζουν ευρωπαϊκά λιμάνια και στον κανονισμό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization-ΙΜΟ) για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου στο 0,5% από την 1η Ιανουαρίου 2020.
 
Οι ομιλητές, σημειώνεται, συμφώνησαν ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ίσως να είναι το καύσιμο του μέλλοντος αφού με αυτό επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων. 
 
Τονίστηκε πως η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι πρόθυμη να αναλάβει μερίδιο ευθύνης για τις εκπομπές αερίων που της αναλογούν, όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την υπερθέρμανση του πλανήτη και επισημάνθηκε ότι η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος χρειάζονται παγκόσμια αντιμετώπιση ιδιαίτερα σε σχέση με τη ναυτιλία. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές, όπως σημειώθηκε.
 
Το δεύτερο μέρος της συζήτησης είχε ως θέμα «Έξυπνη Ναυτιλία» ("Smart Shipping”).
 
Όπως αναφέρεται, στο θέμα της καινοτομίας στο σχεδιασμό πλοίων, αναφέρθηκε πως τα νεότερου σχεδιασμού πλοία έχουν επιπρόσθετο και σύγχρονο εξοπλισμό που καθιστά τα πλοία πιο αποδοτικά. Αυτός ο εξοπλισμός θα οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων.
 
Σε σχέση με την ψηφιοποίηση τονίσθηκε ότι καταλαμβάνει πολύ γρήγορα τη ναυτιλιακή βιομηχανία, συνεπώς η βιομηχανία θα πρέπει να υποδεχθεί τα πλεονεκτήματα και να προετοιμαστεί για τις απειλές από την ψηφιοποίηση, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προετοιμασία και στην εκπαίδευση των υπαλλήλων και των πληρωμάτων αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα αυτόνομα πλοία γίνονται σταδιακά πραγματικότητα, αλλά δεν θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε σύντομα μη επανδρωμένα πλοία εφόσον οι ναυτικοί δεν μπορούν να αντικατασταθούν από ευάλωτα ψηφιακά συστήματα.
 
Στο θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τονίστηκε ότι οι ψηφιακοί κίνδυνοι είναι εδώ για να μείνουν τόσο για τις εταιρείες όσο και για τα πλοία, αλλά η διαχείριση του ψηφιακού κινδύνου είναι πιθανή και κατορθωτή. Συνεπώς, αναφέρθηκε πως η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να πάρει μέτρα προστασίας από αυτό τον κίνδυνο, καθώς διακυβεύονται προσωπικές, εμπιστευτικές και επιχειρησιακές πληροφορίες.
 
Η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί στόχο για κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks)  ενόψει του ότι γίνεται μεγάλη ανταλλαγή πληροφοριών και μεγάλος όγκος συναλλαγών. Σημειώθηκε ότι θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ότι η βιομηχανία θα πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς και να ακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτό.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

Πίσω στην αρχή της σελίδας