Στην Ολομέλεια οι κανονισμοί για τα απόβλητα πλοίων

  14/06/2017 17:31
Στην Ολομέλεια οι κανονισμοί για τα απόβλητα πλοίων

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής κατατίθενται προς ψήφιση την Παρασκευή οι κανονισμοί που αφορούν τον έλεγχο παράδοσης αποβλήτων πλοίων στα λιμάνια της Δημοκρατίας.  
 
Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοθέτημα σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 12 και 22 του περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμών, είναι να εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία (EE) 2015/2087 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.  
 
Ειδικότερα, με τους κανονισμούς στοχεύετε  να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος παράδοσης αποβλήτων στα λιμάνια της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, εισάγεται υποχρέωση, ώστε οι πληροφορίες που κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή οι πλοίαρχοι που κατευθύνονται στα λιμάνια της Δημοκρατίας να εμπλουτιστούν με τα ακριβή στοιχεία για τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και που παραδόθηκαν από το πλοίο στον τελευταίο λιμένα παράδοσης, καθώς και σχετική κατηγοριοποίησή τους, όπως αυτή υιοθετήθηκε με το τροποποιημένο παράρτημα V της Διεθνούς Σύμβασης περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Σύμβαση MARPOL).
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, οι προτεινόμενοι κανονισμοί δεν αναμένεται να επιβαρύνουν με πρόσθετο κόστος τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, καθότι το σχετικό έντυπο ήδη υποβάλλεται από τους πλοιάρχους με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς, με τη διαφοροποίηση ότι με το νέο προτεινόμενο έντυπο απαιτούνται ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. 
 
Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ειδικότερα τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων από τη ναυτιλία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θετικά.  
 
Τα μειωμένα επίπεδα αποβλήτων του πλοίου στο θαλάσσιο περιβάλλον θα έχουν ως αποτέλεσμα, αναφέρεται, καθαρότερες θάλασσες και θετική επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στα οποία αναντίρρητα θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος, καθώς και σε δραστηριότητες όπως η αλιεία και ο τουρισμός.  
 
Σημειώνεται επίσης ότι, η υιοθέτηση της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας θα έπρεπε να είχε γίνει το αργότερο μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2016. Ωστόσο, οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 5 Μαΐου 2017.
 
Με το νομοθέτημα συμφώνησαν όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος πλην των βουλευτών του ΔΗΣΥ, τα οποία επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.
Πίσω στην αρχή της σελίδας