Τα Έργα του Συστήματος της Green Dot το 2016

  13/06/2017 16:01
Τα Έργα του Συστήματος της Green Dot το 2016

Το 2016 οι ποσότητες των οικιακών συσκευασιών που συλλέχθηκαν παρουσίασαν και πάλι άνοδο παρά το γεγονός ότι μέρος του χαρτιού συλλέγεται από εμπορικά σημεία ως εμπορική συσκευασία, αναφέρει στην ετήσια έκθεση της η Green Dot. Συνολικά, σημειώνει, συλλέχθηκαν 24,092 τόνοι οικιακών συσκευασιών, σε σύγκριση με 23,809 τόνους το 2015 (αύξηση 1.2% περίπου).
 
Πολύ μεγαλύτερη αύξηση, αναφέρεται, σημειώθηκε και στις εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες (ΕΒΑΣ) που ανακυκλώθηκαν, γεγονός που οφείλεται και στη δραστηριοποίηση νέων διαχειριστών ΕΒΑΣ. Συνολικά έτυχαν διαχείρισης 36,779 τόνοι ΕΒΑΣ, σε σύγκριση με 27,378 τόνους το 2015 (αύξηση 34% περίπου).
 
Οι προσπάθειες του Συστήματος, για αύξηση των ποσοτήτων υλικών για τα οποία υπάρχουν αυξημένοι στόχοι στη νομοθεσία, συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στο γυαλί, σημειώθηκε αύξηση πάνω από 5% σε σύγκριση με το 2015, σημειώνει επίσης η Green Dot.
 
Το 2016, συνεχίζει, έγινε δυνατή για πρώτη φορά και συνεργασία με την πρώτη και μόνη αδειοδοτημένη μονάδα για τη διαχείριση του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαλογή του PMD και του Χαρτιού, με ανάκτηση ενέργειας. Συνολικά οδηγήθηκαν για ανάκτηση ενέργειας μέσα στη χρονιά 1,936 τόνοι υλικών που θα κατέληγαν υπό άλλες συνθήκες στις χωματερές.
 
Το 2016, αναφέρεται, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών δύο νέες κοινότητες, οι κοινότητες Πεντακώμου στη Λεμεσό και Αναρίτας στην Πάφο.
 
Αποτελέσματα Συλλογής Οικιακών Συσκευασιών
 
Το 2016 οι συλλεχθείσες ποσότητες οικιακών συσκευασιών ανήλθαν συνολικά στους 24,092 τόνους σε σύγκριση με 23,809 τόνους το 2015. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν 8,102 τόνοι PMD σε σύγκριση με 7,691 τόνους το 2015 (5.3% αύξηση), 10,263 τόνοι χαρτιού σε σύγκριση με 10,687 τόνους το 2015 (4% μείωση) και 5,727 τόνοι γυαλιού σε σχέση με 5,431 τόνους το 2015 (αύξηση 5.5%). 
 
Όπως σημειώνει η Green Dot η μείωση στις συλλεχθείσες ποσότητες χαρτιού, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοένα και μεγαλύτερη δραστηριοποίηση διαχειριστών χαρτιού που το συλλέγουν από εμπορικά σημεία ως εμπορική συσκευασία. Ενδεικτική, προσθέτει, είναι η μεγάλη αύξηση που παρατηρήθηκε στις ποσότητες χαρτιού ΕΒΑΣ όπως αναλύεται πιο κάτω.
 
pic1
 
Αύξηση ποσοτήτων γυαλιού
 
Στην ετήσια έκθεση παρατηρείται ακόμα ότι οι προσπάθειες του Συστήματος για αύξηση των ποσοτήτων γυαλιού προς επίτευξη των νέων αυξημένων στόχων, συνεχίστηκαν και το 2016. Προστέθηκαν στο δίκτυο συλλογής, αναφέρεται, περίπου 120 νέοι κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού ενώ έγινε ειδική εκστρατεία ενημέρωσης των επαγγελματικών υποστατικών για τη συμμετοχή στην ανακύκλωση γυαλιού και σημειώθηκε πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων του Συστήματος. 
 
Οι συλλεχθείσες ποσότητες γυαλιού, επισημαίνεται, ανήλθαν στους 5,727 τόνους σε σύγκριση με 5,431 το 2015 (αύξηση 5.5%), ενώ αυξήθηκαν και οι ποσότητες γυαλιού από εμπορικές πηγές, ανεβάζοντας τη συνολική ανάκτηση στους 6,779 τόνους.
 
pic2
 
Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες
 
Σύμφωνα πάντα με την έκθεση της Green Dot μεγάλη αύξηση παρουσίασαν το 2016 οι εμπορικές/ βιομηχανικές συσκευασίες(ΕΒΑΣ),οι οποίες αυξήθηκαν κατά 35% περίπου σε σύγκριση με το 2015, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αδειοδότηση από το κράτος και δραστηριοποίηση νέων διαχειριστών. 
 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται, ανακυκλώθηκαν 36,779 τόνοι υλικών ΕΒΑΣ σε σύγκριση με 27,378 τόνους το 2015. Αναλυτικά έτυχαν διαχείρισης 26,849 τόνοι χαρτιού (19,782 τόνοι το 2015), 3,429 τόνοι πλαστικού(2,669 τόνοιτο 2015),1,052 τόνοι γυαλιού(519 τόνοι το 2015), 5,280 τόνοι μετάλλου(4,249 τόνοι το 2015) και 169 τόνοι ξύλου (159 τόνοι το 2015).
 
pic3
 
Νέοι διαχειριστές ΕΒΑΣ
 
Το 2016, συνεχίζει η έκθεση, διαπιστεύθηκαν από το Σύστημα τρεις νέοι διαχειριστές ΕΒΑΣ. Πρόκειται για τις εταιρείες 3MC Trading Ltd, Andreou P. Recycling Works Ltd και MMK Planet Ltd, που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση κυρίως πλαστικού, στην περιοχή της Λεμεσού. 
 
Ανάκτηση ενέργειας από υπολείμματα διαλογής
 
Η προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων για τη διαχείριση του υπολείμματος διαλογής η οποία ήταν στόχος του Συστήματος τα τελευταία χρόνια στέφθηκε με επιτυχία και την 1η Μαρτίου 2016 επετεύχθη συμφωνία με την εταιρεία Enerco-Energy Recovery Ltd, αναφέρεται ακόμα στην ετήσια έκθεση της Green Dot. Το υπόλειμμα που προκύπτει από τη διαλογή του PMD και του Χαρτιού, προστίθεται, μεταφέρεται για ανάκτηση ενέργειας μετά την παραγωγή RDF από την Enerco στην τοπική τσιμεντοβιομηχανία.
 
Η διαδικασία διαχείρισης, σημειώνεται, περιλαμβάνει την παραλαβή του υπολείμματος, τον τεμαχισμό του και την ανάμιξή του με άλλα υλικά όπως ξύλο και ελαστικά. Το ομογενοποιημένο υλικό που προκύπτει από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας, εισάγεται στο σύστημα τροφοδοσίας εναλλακτικών πρώτων υλών και εναλλακτικών καυσίμων.
 
Η τσιμεντοποιία, τονίζεται, αξιοποιεί ποσότητες τόσο τοπικού όσο και εισαγομένου RDF ως καύσιμο και έχει προχωρήσει και ολοκληρώσει το σύστημα τροφοδοσίας στερεών καυσίμων στον κλίβανο. Από την 1η Μαρτίου μέχρι και το τέλος του 2016, παρατηρείται, μεταφέρθηκαν στη μονάδα 1,936 τόνοι υπολείμματος για ανάκτηση ενέργειας. Με αυτή την εξέλιξη, δρομολογείται πλέον και η κάλυψη των στόχων ανάκτησης ενέργειας του Συστήματος, ενώ πλέον, τίποτα από ότι συλλέγεται δεν οδηγείται για ταφή.
 
Νέες περιοχές συλλογής
 
Μετά από αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεντακώμου, συνεχίζει η έκθεση, από την 1η Απριλίου 2016 η κοινότητα εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών του Οργανισμού με ένα σημείο συλλογής για εξυπηρέτηση των κατοίκων της, αποτελούμενο από δύο κάδους PMD, δύο Χαρτιού και έναν Γυαλιού.
 
Αντίστοιχο πρόγραμμα, προσθέτει, ξεκίνησε και στην κοινότητα Αναρίτας στην Πάφο την 1η Δεκεμβρίου 2016, επίσης με ένα σημείο συλλογής. Το ενδιαφέρον και άλλων Κοινοτικών Συμβουλίων συνεχίζεται, προ κειμένου να ενταχθούν και αυτά στα προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Κύπρου.
 
Διαχείριση πολυστερίνης
 
Στην έκθεση τονίζεται ακόμα ότι η πολυστερίνη αποτελεί ένα δύσκολο για ανακύκλωση υλικό, με υψηλό κόστος συλλογής και διαχείρισης λόγω της εξαιρετικά χαμηλής πυκνότητάς της. Έπειτα από αδειοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος της εταιρείας NicoLaides & Kountouris Metal Company τον Ιούνιο του 2015 για την ανακύκλωση πολυστερίνης, η Green Dot προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία ώστε να παραλαμβάνει πολυστερίνη για διαχείριση και να επιδοτείται με σχετικά κίνητρα. Η πολυστερίνη, μετά την επεξεργασία της χρησιμοποιείται από την εταιρεία ως πρώτη ύλη στην παραγωγή μονωτικού υλικού για τη δομική βιομηχανία. Επιπλέον, όσες ποσότητες δεν αξιοποιούνται σε δομικά υλικά εξάγονται για ανακύκλωση στο εξωτερικό μετά από προεπεξεργασία. Συνολικά το 2016 ανακυκλώθηκαν 29 τόνοι πολυστερίνης (αρκετά μεγάλη ποσότητα δεδομένου του ειδικού της βάρους), σε σύγκριση με 10 τόνους το 2015.
 
pic4
 
Ολοκληρωμένη ανακύκλωση Ξύλινων συσκευασιών
 
Από την 1η Φεβρουαρίου 2014 το Σύστημα της Green Dot έθεσε σε ισχύ τη συμφωνία του με την εταιρεία Animalia για την ολοκληρωμένη ανακύκλωση ξύλινων συσκευασιών με τη μέθοδο της κομποστοποίησης. Η μέθοδος αυτής της διαχείρισης, σημειώνεται, αποτελεί οργανική ανακύκλωση και έχει εγκριθεί σχετικά από το Τμήμα Περιβάλλοντος.
 
Το 2016 ανακυκλώθηκαν 169 τόνοι ξύλινων συσκευασιών. Το 2015 είχαν ανακυκλωθεί 159 τόνοι, ενώ το 2014 ανακυκλώθηκαν 181 τόνοι.
 
Νέες αδειοδοτήσεις διαχειριστών ξύλου από το Τμήμα Περιβάλλοντος θα βοηθήσουν στην αύξηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων, αναφέρει ακόμα η έκθεση της Green Dot . Η έλλειψη αδειοδοτημένων ανακυκλωτών ξύλου και σε περιοχές εκτός της Λευκωσίας, συμβάλλει στις μειωμένες ποσότητες ανάκτησής του. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ξύλο, είτε αυτό είναι συσκευασία είτε όχι, αποτελεί υλικό το οποίο έχει ζήτηση από μεγάλη μερίδα του κοινού που το χρησιμοποιεί κυρίως για καύση σε φούρνους εστιατορίων και οικιών, σε τζάκια, ξυλόσομπες κ.λπ..
 
Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό, παρατηρείται, να αξιολογηθεί το συντομότερο η πρόταση της Green Dot  προς το Τμήμα Περιβάλλοντος για συνυπολογισμό της ανακατασκευής - επιδιόρθωσης ξύλινων παλέτων στις ποσότητες που ανακυκλώνονται όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες. Μια τέτοια αλλαγή, αναφέρεται, θα επιφέρει σημαντικότατη διαφοροποίηση στις ποσότητες που θα προσμετρούνται ως ανακύκλωση.
 
Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων
 
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) σε συνεργασία με την Green Dot και τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA), συνεχίστηκε με επιτυχία το 2016. Συνολικά συλλέχθηκαν περίπου 5.7 τόνοι συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σύγκριση με μόνο 1.65 τόνους το 2015. Παράλληλα, προστίθεται, γίνονται προσπάθειες σε συνεργασία με τον ΚΥΣΥΦ και το Τμήμα Γεωργίας για περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γεωργών για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους μέσω του τριπλού ξεπλύματος και της επιστροφής τους στα σημεία συλλογής που είναι τα σημεία πώλησης φυτοφαρμάκων.
 
Το τριπλό ξέπλυμα, τονίζεται, έδειξε από σχετικές έρευνες ότι αφαιρεί το 99.9% του προϊόντος που υπάρχει στο δοχείο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δικαιολογεί την κατάταξη των κενών δοχείων από φυτοφάρμακα στα μη τοξικά απόβλητα. Η ανακύκλωση αυτών των συσκευασιών, εκτός του ότι βοηθά στο να διατηρούνται τα γεωργικά υποστατικά του παραγωγού καθαρά από τα πλαστικά απόβλητα, είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση του κάθε παραγωγού μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ορθής γεωργικής πρακτικής που εφαρμόζει το Τμήμα Γεωργίας, καταλήγει η Green Dot.
 
pic5
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας