ΑΗΚ: Καλοκαιρινή περίοδος νέων διατιμήσεων για το 2018

  10/05/2018 11:04
ΑΗΚ: Καλοκαιρινή περίοδος νέων διατιμήσεων για το 2018

Η ΑΗΚ υπενθυμίζει τους μηνιαίους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς πελάτες της, των οποίων τα υποστατικά τους είναι ενταγμένα στις διατιμήσεις με κώδικες 30, 40 και 50, ότι έχουν καθοριστεί “Περίοδοι Αιχμής” και “Εκτός Αιχμής Περίοδοι” ανάλογα με την περίοδο του έτους, όπου η τιμή χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρει.
 
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην καλοκαιρινή περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου, όπου οι τιμές χρέωσης της ενέργειας είναι διαφοροποιημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές της χειμερινής περιόδου Οκτωβρίου – Μαΐου.
 
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με βάση τη μεθοδολογία διατιμήσεων, η ΑΗΚ έχει υποχρέωση να υποβάλλει κάθε χρόνο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) νέες Διατιμήσεις για έγκριση καθώς και να αναθεωρεί τη δομή των διατιμήσεων κάθε πέντε χρόνια. Η ΡΑΕΚ ενέκρινε τα υφιστάμενα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2018 με την Απόφαση της Αρ. 012/2018. 
 
Για την περίοδο του ρυθμιστικού ελέγχου 2017 – 2021, η ΡΑΕΚ, με την Απόφαση της
Αρ. 97/2017, έχει εγκρίνει τη νέα δομή των διατιμήσεων όπου η χρέωση της ενέργειας μεταβάλλεται ανάλογα με τη χρονική περίοδο που γίνεται η κατανάλωση.
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας