Τα επόμενα βήματα μελετούν οι Συντεχνίες της ΑΗΚ

  05/10/2017 14:47
Τα επόμενα βήματα μελετούν οι Συντεχνίες της ΑΗΚ

Παρεμβολή σωρείας εμποδίων και δυσκολιών από μέρους αρμοδίων φορέων της Πολιτείας, με σκόπιμη κωλυσιεργία, που δυσχεραίνουν το έργο της ΑΗΚ και αποδυναμώνουν τη λειτουργική της ικανότητα, αξιοπιστία και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, αναφέρουν ότι διαπιστώνουν οι Συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση των Συντεχνιών των εργαζομένων στην ΑΗΚ, η διαπίστωση έγινε σε συνάντηση που είχαν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Αρχή με την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ημικρατικού Οργανισμού την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις παρουσίασαν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, τα οποία αφορούν το μέλλον του Οργανισμού, καθώς επίσης και την ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη στελέχωση του Οργανισμού ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις διαμορφούμενες εξελίξεις στον Τομέα Ηλεκτρισμού για να επιτύχει τους στόχους και την αποστολή του.

Επικαλούμενες τη σοβαρότητα των θεμάτων, οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, αναφέρουν ότι αποφάσισαν όπως συγκληθούν τα αρμόδια Όργανα τους για άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση και εξέταση των επόμενων βημάτων διαχείρισης των προβλημάτων που προκύπτουν, για τα οποία θα ενημερώσουν σχετικώς σύντομα.

Πίσω στην αρχή της σελίδας