Χορήγηση εξαίρεσης από άδεια για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού

  03/10/2017 15:01
Χορήγηση εξαίρεσης από άδεια για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού

Σε απόφαση για χορήγηση εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό χώρο της ΡΑΕΚ με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου και αφορά τις πιο κάτω εξαιρέσεις από άδεια:

  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 1 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1772kWp, στο Φ/Σχ. 2-242-351, τεμάχια 46, 47 και 48, στην Αλαμινό, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 1 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4998kWp, στο Φ/Σχ. 2-242-350, τεμάχιο 57 και στο Φ/Σχ. 2-242-351, τεμάχια 51, 52, 53, 54, 55 και 56, στην Αλαμινό, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 2 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2237kWp, στο Φ/Σχ. 45/46, τεμάχια 216 και 217, στην Κοφίνου, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 7 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2300kWp, στο Φ/Σχ. 28/24, τεμάχια 321 και 467, στο Πάνω Κουτραφά, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 9 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2500kWp, στο Φ/Σχ. 50/36, τεμάχια 4 και 5 και στο Φ/ΣΧ. 50/28, τεμάχιο 210, στο Αλεθρικό, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 14 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1900kWp, στο Φ/Σχ. 31/63, τεμάχια 433 και 434, στους Τρούλλους, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 14 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2500kWp, στο Φ/Σχ. 29/17, τεμάχια 24 και 42, στο Πάνω Κουτραφά, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Ηλιόμορφον 1 Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 28/44, ½ τεμάχιο 94 (σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε), στον Άγιο Επιφάνειο Σολέας, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Ηλιόμορφον 2 Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 28/20, τεμάχια 194 και 195, στα Κατάδυτα, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Armolia Investments Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 28/44, ½ τεμάχιο 94 (σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε), στον Άγιο Επιφάνειο Σολέας, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Όπως αναφέρεται, οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Πίσω στην αρχή της σελίδας