Ενισχύσεις για 7,5 GW ΑΠΕ εξασφάλισε η Γαλλία

  02/10/2017 12:02
Ενισχύσεις για 7,5 GW ΑΠΕ εξασφάλισε η Γαλλία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τέσσερα πακέτα για την υποστήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από χερσαίες αιολικές μονάδες και από ηλιακή ενέργεια στη Γαλλία υπό τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν την Παρασκευή.

Τα πακέτα ενισχύσεων θα επιτρέψουν στη Γαλλία να αναπτύξει περισσότερα από 7 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιπλέον της ήδη εγκατεστημένης ισχύος της χώρας.

Το πακέτο χερσαίων αιολικών μονάδων έχει αρχικό προϋπολογισμό ύψους € 188 εκατ. ετησίως (ή συνολικά € 3,8 δισ. σε διάστημα 20 ετών). Τα ηλιακά συστήματα αντιστοιχούν σε δύο πακέτα ενίσχυσης (συστήματα επί κτηρίων και χερσαίες μονάδες) με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό ύψους € 232 εκατ. ετησίως (ή συνολικά € 4,6 δισ. σε διάστημα 20 ετών).

Το τέταρτο πακέτο ενισχύσεων θα κατευθυνθεί τόσο σε χερσαίες αιολικές, όσο και σε ηλιακές εγκαταστάσεις, με αρχικό προϋπολογισμό € 6 εκατ. ετησίως (ή συνολικά € 124 εκατ. σε διάστημα 20 ετών).

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα επιλεγούν μέσω διαγωνισμών που θα διοργανωθούν μεταξύ του 2017 και του 2020.

Πηγή: energia.gr

Πίσω στην αρχή της σελίδας