Σύμφωνοι με τους Κανονισμούς της ΡΑΕΚ

Κώστας Μηλικούρης  13/06/2017 11:44
Σύμφωνοι με τους Κανονισμούς της ΡΑΕΚ

Τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας φαίνεται να βρίσκουν οι Κανονισμοί που θα διέπουν τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΡΑΕΚ.
 
Η συζήτηση των Κανονισμών άρχισε σήμερα Τρίτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και όλες οι πλευρές συμφώνησαν με το περιεχόμενό τους.
 
Μοναδική αλλαγή στους Κανονισμούς που συμφωνήθηκε μεταξύ των εκπροσώπων της ΡΑΕΚ και της Νομικής Υπηρεσίας αφορά την πρόσκληση των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής σε συνεδρία, η οποία θα είναι γραπτή, θα απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ΡΑΕΚ 48 ώρες αντί 7 μέρες πριν από την καθορισμένη για συνεδρία ημερομηνία, ενώ για έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, η πρόσκληση θα δίνεται στα μέλη της Αρχής 24 ώρες πριν από την καθορισθείσα για συνεδρία ημερομηνία.
 
Εκτός απροόπτου οι Κανονισμοί θα οδηγηθούν ενώπιον της Ολομέλειας στην επόμενη συνεδρία για ψήφιση.
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας