Δημοσιοποιήθηκαν οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού

  08/06/2017 10:35
Δημοσιοποιήθηκαν οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ΔΣΜΚ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τους αναθεωρημένους εγκεκριμένους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν οποιαδήποτε ισχύ στο παρόν στάδιο.
 
Όπως αναφέρει ο ΔΣΜΚ στο διαδικτυακό του τόπο, με βάση την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 84/2017 και στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίηση τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, η ΡΑΕΚ έχει δώσει οδηγίες στον ΔΣΜΚ να δημοσιοποιηθούν οι αναθεωρημένοι εγκεκριμένοι ΚΑΗ, χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ.
 
Η ΡΑΕΚ, προστίθεται, θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 81(6) του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ.
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας