Μια εβδομάδα εκδηλώσεων στην Λευκωσία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής δράσης PEARL PV του Προγράμματος COST

  05/11/2018 10:51
Μια εβδομάδα εκδηλώσεων στην Λευκωσία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής δράσης PEARL PV του Προγράμματος COST

Η Ευρωπαϊκή δράση PEARL PV (Performance and Reliability of Photovoltaics Systems Evaluations of Large-Scale Monitoring Data) του Προγράμματος COST διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων μεταξύ της 22ης και 26ης  Οκτωβρίου 2018. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, με ένα Σεμινάριο της Ομάδας Εργασίας 1 με θέμα την «Αντιστοίχιση φωτοβολταϊκών δεδομένων και ερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με την απόδοση των Φωτοβολταΐκών Συστημάτων».
 
Στην εναρκτήρια εκδήλωση, η Πρέσβης της Ολλανδίας στην Κύπρο Κα. Nathalie Jaarsma απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό, τονίζοντας τη σημασία της ηλιακής ενέργειας στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια, και με το πέρας του Σεμιναρίου, ακολούθησε τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την «Παρακολούθηση και προσομοίωση της απόδοσης και αξιοπιστίας των φωτοβολταϊκών στο δομημένο περιβάλλον». Το σεμινάριο παρακολουθήθηκε από 50 συμμετέχοντες από τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και τα δύο συνέδρια φιλοξενήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ»).
 
Στόχος της εν λόγω δράσης COST είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της αξιοπιστίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δράσης https://www.pearlpv-cost.eu/ ή να επικοινωνήσετε με την Επιστημονική Διευθύντρια  Επικοινωνίας της Δράσης στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte, που συμμετέχει στη Δράση ανάμεσα σε 31 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης (τηλ: 25868611, email: eloucaidou@deloitte.com).
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας