Άλλες δύο άδειες για φωτοβολταϊκά πάρκα

  08/11/2017 10:24
Άλλες δύο άδειες για φωτοβολταϊκά πάρκα

Άλλες δύο άδειες για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Όπως αναφέρει απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2017, τα μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:

  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 2 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2237kWp, στο Φ/Σχ. 2-234-347, τμήμα 3, τεμάχιο 174 και στο Φ/Σχ. 2-234-348, τμήμα 3, τεμάχια 175, 176 και 248, στο Μαρώνι, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 8 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1630kWp, στο Φ/Σχ. 28/24, τεμάχια 287, 288 και 322, στον Πάνω Κουτραφά, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής, σημειώνεται, θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
Πίσω στην αρχή της σελίδας