Νέες άδειες σε φ/β πάρκα για εμπορική χρήση

  01/11/2017 15:01
Νέες άδειες σε φ/β πάρκα για εμπορική χρήση

Την χορήγηση εξαιρέσεων από άδεια κατασκευής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση για δύο νέα φωτοβολταϊκά πάρκα αποφάσισε η ΡΑΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2017, τα μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:

  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Gigawatt Global (Cyprus) Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 29/31Ε1, τεμάχια 141 και 145, και στο Φ/Σχ. 29/31Ε2, τεμάχια 146 και 147 στον Άγιο Ιωάννη, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Gigawatt Global (Cyprus) Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 29/31Ε2, τεμάχιο 10 στον Άγιο Ιωάννη, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι εξαιρέσεις από άδεια κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Πίσω στην αρχή της σελίδας