Κατάλογος έργων για το Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

  17/08/2019 09:04
Κατάλογος έργων για το Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει τον κατάλογο των έργων που εντάσσονται στο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο), το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 87.215, ημερομηνίας 3/4/2019 και ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 8/4/2019 (Κατάλογος Α).

Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω το μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου & Βιομηχανίας αποφάσισε, στη βάση των προνοιών της  παραγράφου 1 του Μέρους 6 του Σχεδίου και μετά από διαβούλευση του με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου), όπως η μέγιστη διαθέσιμη συνολική ηλεκτρική ισχύς των έργων που δύνανται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου καθοριστεί στα ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΜΕΓΑΒΑΤ -260MW.

Ανακοινώνεται, επίσης, κατάλογος επιλαχόντων έργων που δύνανται να αντικαταστήσουν τα έργα του Καταλόγου Α, σε περίπτωση που ένα έργο του Καταλόγου Α αποτύχει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Σχεδίου (Κατάλογος Β).

Η αντικατάσταση έργου από τον Κατάλογο Α, από έργο ή έργα ισοδύναμης συνολικής δυναμικότητας από τον Κατάλογο Β, θα γίνεται ως ακολούθως:
 
Α.  Θα επιλέγεται έργο ή έργα με την υψηλότερη κατάταξη στον Κατάλογο Β με τη δυνατότητα σύνδεσης στον ίδιο Υποσταθμό Μεταφοράς με το έργο που θα αντικατασταθεί από τον Κατάλογο Α.  
Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας/ίδιας κατάταξης έργων του Καταλόγου Β, θα επιλέγεται το έργο με πρωθύστερη ημερομηνία αδειοδότησης, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
Προτεραιότητα 1: Ημερομηνία έκδοσης άδειας οικοδομής,
Προτεραιότητα 2: Ημερομηνία αίτησης για εξασφάλιση άδειας οικοδομής,
Προτεραιότητα 3: Ημερομηνία έκδοσης πολεοδομικής άδειας,
Προτεραιότητα 4: Ημερομηνία αίτησης για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας.
 
Με τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, λήγει η περίοδος υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 3 του Μέρους 13 του Σχεδίου. 
 
Οι Κατάλογοι Α και Β έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.mcit.gov.cy). 
(ΚΥΠΕ-ΓΤΠ/ΑΑΡ)
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας