Κεραυνός εν αιθρία η αρνητική απόφαση για φωτοβολταϊκό της ΑΗΚ

  31/07/2017 12:30
Κεραυνός εν αιθρία η αρνητική απόφαση για φωτοβολταϊκό της ΑΗΚ

Εχθρική ενέργεια αποτελεί για την ηγεσία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου η στάση του Υπουργείου Ενέργειας στο αίτημα της ΑΗΚ για κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 20 MW στην περιοχή Ακρωτηρίου.
 
Σημειώνεται ότι η θέση που εξέφρασε το Υπουργείο Ενέργειας στο όλο ζήτημα αποτέλεσε ένα από τους τέσσερις λόγους που η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε αρνητική γνωμάτευση στο αίτημα της Αρχής. Συγκεκριμένα, η Περιβαλλοντική Αρχή επισημαίνει ότι «στο παρόν στάδιο δε συναινεί στην ικανοποίηση του υπό αναφορά αιτήματος και υλοποίηση του έργου». 
 
Μιλώντας στον «Φιλελεύθερο», ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Αρχής Ανδρέας Μαραγκός υποστήριξε ότι η αρνητική γνωμάτευση ήρθε κεραυνός εν αιθρία. «Το υπουργείο Ενέργειας μας έκανε το μεγάλο πρόβλημα. Υποσχέθηκε ότι θα βοηθούσε και δεσμεύτηκε ότι θα γίνει το έργο. Σήμερα, για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω φέρνει ένσταση». 
 
Ως Αρχή, προσθέτει, ο κ. Μαραγκός, μας έχει απογοητεύσει το υπουργείο από τη στάση του. «Αποτελεί εχθρική ενέργεια η στάση του υπουργείου Ενέργειας. Με τη στάση του φαίνεται ότι δεν ευνοεί να εξελίσσεται και να προχωρεί μπροστά η Αρχή», επισήμανε ο πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία πριν την εφαρμογή της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού ή τη λειτουργία ειδικού σχεδίου που θα επιτρέπει την εγκατάσταση τέτοιων έργων, κάτι που δεν αναμένεται να εφαρμοστεί εντός των επόμενων δύο τουλάχιστον ετών. Στην περιβαλλοντική γνωμάτευση αναφέρεται επίσης ότι παραμένει να διευκρινιστεί κατά πόσο η μεγάλη δυναμικότητα (20MW) του συγκεκριμένου έργου θα επιφέρει τεχνικές δυσκολίες τόσο στο δίκτυο, όσο και στο σύστημα ηλεκτροδότησης γενικότερα.
 
Άλλος λόγος που αναφέρεται από πλευράς Περιβαλλοντικής Αρχής για την αρνητική τοποθέτηση σε αυτή τη φάση είναι το γεγονός ότι η υπό μελέτη περιοχή όπως και η ευρύτερη περιοχή Ακρωτηρίου βρίσκεται υπό διαδικασία καθορισμού πολεοδομικών ζωνών και παραμένει να διαφανεί κατά πόσο ολόκληρη η προτεινόμενη ανάπτυξη θα συνάδει με τις τελικές πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου, όπως και με τις γειτνιάζουσες με το έργο πολεοδομικές χρήσεις/ζώνες οι οποίες θα καθοριστούν. 
 
Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι Αρχές των Αγγλικών Βάσεων στον έλεγχο τον οποίο εμπίπτει το έργο, δεν έχουν αξιολογήσει την υποβληθείσα από την ΑΗΚ Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Στην Περιβαλλοντική γνωμάτευση αναφέρεται ότι η αξιολόγηση αφορά, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στο είδος Urtica membranacea που αποτελεί σπάνιο είδος χλωρίδας, και στη πτηνοπανίδα, ειδικότερα για ορισμένα είδη που επισκέπτονται την περιοχή για σκοπούς τροφοληψίας, όπως το κοκκινοπόδαρο φαλκόνι και το φαλκόνι της Ελεονώρας. Συγκεκριμένα, απομένει να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν περισσότερα στοιχεία (τροφοληψία, χωροκράτια, αναπαραγωγή κ.λπ.) για το κοκκινοπόδαρο φαλκόνι, να εκτιμηθεί ο κίνδυνος πρόσκρουσης των πτηνών στα φωτοβολταϊκά πλαίσια (lake effect), να καθοριστούν καλύτερα οι ανάγκες διαβίωσης του κοκκινοπόδαρου φαλκονιού και του φαλκονιού της Ελεονώρας, και τέλος να εκτιμηθούν οι ιδανικές συνθήκες για την προστασία και διαχείριση του σπάνιου είδους Urtica membranacea. 
 
Επιπρόσθετα, αναμένεται να υλοτομηθούν 4,564 δέντρα (εσπεριδοειδή, κυπαρίσσια κ.λπ.) στα πλαίσια διαμόρφωσης των εργασιών για τοποθέτηση του συνόλου των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Τα υπό μελέτη τεμάχια χαρακτηρίζονται ως πολύ καλή γεωργική γη, η οποία είναι αρδευόμενη, και θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν οι σοβαρές επιφυλάξεις του Τμήματος Γεωργίας όσον αφορά τη διεκπεραίωση του έργου.
 
Η συνεισφορά της ΑΗΚ στους στόχους για ΑΠΕ
Το φωτοβολταϊκό πάρκο προτείνεται να κατασκευαστεί στην περιοχή της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού στο Αγρόκτημα Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται μεταξύ του στρατιωτικού αεροδρομίου των Βρετανικών Βάσεων και του υδροβιότοπου Ακρωτηρίου. Αναμένεται να κοστίσει στα €20 εκατ. Με το έργο αυτό η ΑΗΚ ευελπιστεί να εισέλθει στην ανοικτή αγορά ηλεκτρισμού και παράλληλα να συνεισφέρει με το δικό της τρόπο στους στόχους της Δημοκρατίας έναντι των Βρυξελλών το 2020. Για την Κύπρο, το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας πρέπει να φθάσει το 13%.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας