Κάλυψη ενεργειακών αναγκών των σχολείων με φ/β από την ΑΗΚ

  13/07/2017 09:26
Κάλυψη ενεργειακών αναγκών των σχολείων με φ/β από την ΑΗΚ

Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλα τα σχολεία της ελεύθερης Κύπρου ανέλαβε η ΑΗΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
 
Το έργο, το οποίο προβλέπει εγκατάσταση φ/β συστημάτων σε 400 σχολεία με συνολική ισχύ 4MW υπολογίζεται να κοστίσει στην ΑΗΚ €5 εκατ. Τα φ/β συστήματα που θα εγκατασταθούν στα σχολεία θα ικανοποιούν όλες τις ανάγκες των σχολείων σε ηλεκτρική ενέργεια.
 
Η διαχείριση του έργου αυτού θα περιλαμβάνει την ετοιμασία των σχετικών προδιαγραφών, τον προγραμματισμό για τις ανάγκες του κάθε σχολείου και την έκδοση και διαχείριση των διαγωνισμών για την εγκατάσταση των φ/β συστημάτων.  
 
Το έργο αυτό εντάσσεται στην πολιτική της ΑΗΚ υποστηρίζει για διείσδυση των ΑΠΕ ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων. 
 
Σημειώνεται ότι η ΑΗΚ εκατό από την ανάπτυξη δικών της έργων ΑΠΕ υποστηρίζει και άλλους Φορείς και Οργανισμούς στην ανάπτυξη δικών τους έργων.
 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ένα ακόμη σημαντικό έργο το οποίο θα υλοποιήσει η ΑΗΚ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρόκειται για τη δημιουργία του φ/β πάρκου Απόλλων, ισχύος 10MW.  Η κοινή πρόταση της ΑΗΚ και του Πανεπιστημίου Κύπρου υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές για έγκριση και πέρα από τη δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να αναπτύξει το έργο με μια εύλογη οικονομική απόδοση, υποστηρίζει το στόχο του για ικανοποίηση των ενεργειακών του αναγκών σχεδόν αποκλειστικά από ΑΠΕ.  Ταυτόχρονα, επισημαίνεται, δημιουργείται το υπόβαθρο για σημαντικά ερευνητικά προγράμματα και ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.  
 
Πέραν των πιο πάνω η ΑΗΚ μελετά και αξιολογεί τους τρόπους με τους οποίους θα υποστηρίξει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κύπρο, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.  
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας