Με φωτοβολταϊκά πάρκα συμβάλλει η ΑΗΚ στις ΑΠΕ

  15/02/2017 09:14
Με φωτοβολταϊκά πάρκα συμβάλλει η ΑΗΚ στις ΑΠΕ

Σημαντικές προσπάθειες καταβάλλει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για να στηρίξει την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει ήδη προβεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο Τσέρι με ισχύ τα 3 ΜWh, ενώ παράλληλα προχωρεί στη δημιουργία τεράστιου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ακρωτήρι ισχύος 20 ΜWh. 
 
Την ίδια ώρα, σημαντική είναι και η συμβολή της στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ανάπτυξη του έργου «Απόλλων» που αφορά τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου με ισχύ τα 10 ΜWh και θα εγκατασταθεί στην πανεπιστημιούπολη. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το περίσσευμα θα διοχετεύεται στο δίκτυο. 
 
Παράλληλα, η ΑΗΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, αναμένεται να βοηθήσει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περίπου 400 σχολεία με συνολική ισχύ τα 4 ΜWh. 
 
Υποσταθμός Τσερίου
Το Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) Πάρκο Τσερίου κατασκευάστηκε στο χώρο του Υποσταθμού Ψηλής Τάσης Τσερίου και έχει ισχύ 3MWp. Μέχρι στιγμής είναι το μεγαλύτερο Φ/Β Πάρκο στην Κύπρο.
 
Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μειοδοτικού διαγωνισμού που προκήρυξε το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ το 2012 για την πώληση ενέργειας από Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 50MW. Το Πάρκο αποτελείται από 12.000 ηλιακά πλαίσια και καλύπτει έκταση 4,6 εκταρίων. Αναμένεται ότι θα παράγει 5.000 ΜWh ανά έτος ενώ η εξοικονόμηση σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα είναι περίπου 3.600 τόνοι ανά έτος.  
 
O σχεδιασμός του Πάρκου έγινε με σκοπό να επιφέρει όσο το δυνατό λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το σύστημα στήριξης στηρίχθηκε σε πασσάλους κατ' ευθείαν  στο έδαφος αντί θεμελίωσης με χρήση μπετόν, μειώνοντας σημαντικά τα χωματουργικά έργα.
 
Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο 2014 μετά που εξασφαλίστηκε η αδειοδότηση του έργου και ολοκληρώθηκαν στα τέλη Απριλίου 2014. 
 
Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 8,6 cent/kwh. Σύμφωνα με τους όρους του μειοδοτικού διαγωνισμού, η ΑΗΚ θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του κόστους αποφυγής και της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το Φ/Β Πάρκο, στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ.
 
Βοήθεια προς ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες
Η ΑΗΚ στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, αποφάσισε το Σεπτέμβριο του 2013, όπως προσφέρει σε 200 οικιακούς καταναλωτές που ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν μικρό Φωτοβολταϊκό Σύστημα στις οικίες τους. Ο συνολικός αριθμός των συστημάτων αυξήθηκε στη συνέχεια στα 207 λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που επιδείχθηκε από καταναλωτές.
 
Το σχέδιο εγκατάστασης των συστημάτων της ΑΗΚ βασίστηκε και προωθήθηκε στα πλαίσια του σχεδίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες. Το σχέδιο προσφέρθηκε σε καταναλωτές οι οποίοι ήταν δικαιούχοι χορηγίας από το Ειδικό Ταμείο Α.Π.Ε. και Ε.ΞΕ. Oι αιτήσεις αξιολογήθηκαν με σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό αίτησης.
 
Το έργο ολοκληρώθηκε σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση εγκαταστάθηκαν 130 συστήματα στα πλαίσια του σχεδίου της ΡΑΕΚ για το 2013 και τα υπόλοιπα συστήματα στα πλαίσια του σχεδίου της ΡΑΕΚ για το 2014. Τα συστήματα εγκαταστάθηκαν σε συνολικά 4 μήνες σε παγκύπρια κλίμακα αποκλειστικά από συνεργεία της ΑΗΚ τα οποία εκπαιδεύτηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό από Λειτουργούς της Αρχής.
 
Το Ειδικό Ταμείο Α.Π.Ε. & ΕΞ.Ε. (με τη μορφή χορηγίας προς τους δικαιούχους) καλύπτει το ποσό των €2.700 για την εγκατάσταση του συστήματος, ενώ το επιπρόσθετο κόστος του συστήματος, καλύπτεται από ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες χρεώνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του καταναλωτή. Το σύστημα διατέθηκε με 2 διαφορετικές επιλογές εξόφλησης. Το πρώτο αφορά εξόφληση σε περίοδο τεσσάρων χρόνων και το δεύτερο σε περίοδο έξι χρόνων. Η εξοικονόμηση που θα επιτυγχάνεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της εγκατάστασης του συστήματος, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από τη διμηνιαία δόση που καταβάλλεται.
 
Με την αποπληρωμή των δόσεων, το όφελος της παραγωγής του συστήματος θα το επωφελείται εξολοκλήρου ο  καταναλωτής.  
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας