NEOKYPRO: Κάνει τα φωτοβολταϊκά κάθετα

Μαρία Πηλείδου  11/08/2016 09:23
NEOKYPRO: Κάνει τα φωτοβολταϊκά κάθετα

Ο Μάριος Μαυρογένης είναι μηχανικός περιβάλλοντος στην εταιρεία NeoKypro, ενώ παρακολουθεί το μεταπτυχιακό του στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος με θέμα «Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων». Η ιδέα για ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο θέμα έρευνας για την διπλωματική του εργασία σε συνεργασία με τον καθηγητή του τμήματος Δρ. Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη και την NeoKypro κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου και των αρμόδιων τμημάτων με αποτέλεσμα να έχουμε την πρώτη παγκύπρια κάθετη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε κτίριο.
 
«Ως μηχανολογική εταιρεία αλλά και ως Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο είχαμε υποχρέωση να προσφέρουμε νέες ιδέες και έρευνες για ένα αειφόρο μέλλον καθώς τα φωτοβολταϊκά είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον και δεν εκπέμπονται αέρια του θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία τους. Έτσι, συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές να γίνει μία εγκατάσταση σε κτίριο που ανήκει στο Πανεπιστήμιο και να προχωρήσει περαιτέρω έρευνα ώστε να εξαχθούν σημαντικά αποτελέσματα από αυτό του είδους τις εγκαταστάσεις», εξηγεί ο κ. Μαυρογένης.

Κύριε Μαυρογένη εξηγήστε μας αρχικά τι είναι την N.K Neokypro. Πότε ξεκίνησε τη λειτουργία της, πως προέκυψε η ιδέα και τι κάνει ακριβώς;
Η N.K NeoKypro Enterprises Ltd ξεκίνησε το 2013 ως μια εταιρεία που ειδικεύεται στην Μηχανική. Προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες όπως: σχεδιαστική μηχανική και συμβουλές – προτάσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφέρει σχέδια CAD σε 2D και 3D, στατικές αναλύσεις, καινοτόμες ηλιακές τροφοδοσίες και ηλιακά συστημάτα ενέργειας, θέματα διαχείριση ενέργειας και μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εταιρεία ασχολείται με έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και θέλοντας να βρεί μία λύση για την έλλειψη χώρου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οροφές ή στο έδαφος, προτάθηκε η κάθετη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια που δεν καταλαμβάνουν χώρο και βοηθάει και στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου.
 
Ποιες οι προσδοκίες σας από το συγκεκριμένο έργο; 
Ως εταιρεία θα θέλαμε να παρουσιάσουμε στο ευρύτερο κοινό (Αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος και σε Construction and Developers) τις δυνατότητες που μπορούν να έχουν τα φωτοβολταϊκά σε κάθετη τοποθέτηση και τις πολλαπλές χρήσεις που μπορούν να προσφέρουν σαν μέρος του κελύφους οποιουδήποτε κτιρίου. Στόχος είναι να προωθήσουμε την έρευνα αυτή μέσω της εταιρείας μας αλλά και του Πανεπιστημίου και να γίνει το μέλλον στις νέες ή υφιστάμενες κατασκευές με κάθετα φωτοβολταϊκά συστήματα ενσωματωμένα στο κέλυφος του κτιρίου.
 
Ποια θα είναι τα οφέλη και που αλλού μπορεί να εφαρμοστεί; 
Με την κάθετη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μπορούν να προκύψουν πολλαπλά οφέλη στον κατασκευαστή, στον ιδιοκτήτη αλλά και στα άτομα που θα εργάζονται-κατοικούν στα κτίρια αυτά. Εξηγώντας, με τα φωτοβολταϊκά σε μία όψη (προτιμάται η νότια) του κτιρίου θα μπορεί να παράγει ενέργεια, να αντικαταστήσει συμβατικά υλικά οικοδομής (τσιμέντο, γυαλί, μέταλλο και άλλα), συμβάλλει στη θερμομόνωση του κτιρίου, μπορεί να προσφέρει θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά (μεταφορά θερμότητας για θέρμανση και ψύξη του κτηρίου), να ανεβάσει στην κλίμακα το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου (π.χ. απο Γ σε Β) αλλά και να δώσει μια άλλη αισθητική στην αρχιτεκτονική του κτιρίου. Η κάθετη αυτή εγκατάσταση μπορεί να εφαρμοστεί σε κτήρια που είναι εφικτό (αρχιτεκτονική, ύψος, περιοχή κ.α) αφού γίνουν πρώτα όλες οι απαραίτητες μετρήσεις και πληρούν της προϋποθέσεις στατικότητας. 
 
Ποια τα πλεονεκτήματα από την χρήση των ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών στο κέλυφος κτηρίων (BIPV) και τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης κτίρια (nZEBs)
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών στο κέλυφος κτηρίων (Building Integrated PhotoVoltaics) είναι θετικά από πολλές απόψεις. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο κέλυφος του κτιρίου μπορεί να παράγει ενέργεια μειώνοντας παράλληλα το φορτίο που απαιτεί το κτίριο για τις ανάγκες του σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του, μπορεί να προσφέρει θερμομονωτικές ιδιότητες (αντικατάσταση υαλοπινάκων με ειδικά φωτοβολταϊκά πλαίσια) που μπορούν να επιτρέπουν φυσικό φωτισμό,  παραγωγή ενέργειας αλλά και μόνωση. Με την χρήση των BIPVs βελτιώνεται επίσης η κατάσταση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, εισάγοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ισοζύγιο κατανάλωσης. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί οτι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εναρμονήσει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2010/31/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και με τη Κ.Δ.Π. 446/2009 που προνοούν ότι όλα τα νέα κτίρια ή κτίρια που τίθονται υπό αναβάθμιση πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστο Β. Επίσης, απο τις 31/12/2020 όλα τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ότι σε όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης κτίρια. Μετά τις 31/12/2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.  
 
Τι θεωρείται κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας;
Είναι το κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που θα απαιτείται για τη λειτουργία του κτιρίου θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.
 
Τι πρέπει να κάνουμε από τώρα ώστε σε πέντε χρόνια να μιλάμε για μια ενεργειακά καλύτερη Κύπρο; 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), κυρίως τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε κάθε κτίριο, οικία, βιομηχανία της Κύπρου. Η ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται το νησί μας είναι ιδανική ώστε να ανεξαρτητοποιηθούμε σε σημαντικό ποσοστό από τα συμβατικά καύσιμα για παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο προέρχεται κυρίως απο τους ηλεκτροπαραγωγικού σταθμούς εκπέμποντας αέρια του θερμοκηπίου και αφαιρεί ένα μεγάλο οικονομικό κεφάλαιο απο την χώρα. Με την εναρμόνηση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010/31/ΕΕ) για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και με τον στόχο των κρατών μελών μέχρι το 2020 για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 20%, βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης κατά 20% και αύξηση της διείσδυση των ΑΠΕ στο 20% της τελικής κατανάλωσης (απο 3.8% να επιτευχθεί ο στόχος στα 13%) είναι προφανές ότι η Κύπρος πρέπει να προβεί σε ενέργειες βελτίωσης και εναρμόνησης των πιο πάνω στόχων. Με την κάθετη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα κτίρια (BIPV) μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή συμπεριφορά τους αλλά και να τα καταστήσει σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια (nZEB). Παράλληλα, με την εισχώρηση των φωτοβολταϊκών σε κτίρια θα βελτιωθεί με μεγάλο βαθμό το ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου, ωφελώντας όλα τα κριτήρια που ζητήθηκαν απο την Ευρώπη για μείωση αέριων ρύπων, διείσδυση ΑΠΕ σε μεγαλύτερο ποσοστό αλλά και σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.  
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας