Άδεια για 9 αντί για 32 ανεμογεννήτριες

  13/10/2017 10:04
Άδεια για 9 αντί για 32 ανεμογεννήτριες

Άδεια για εγκατάσταση εννέα ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 21,6 MW για αιολικό πάρκο στα Πάνω Λεύκαρα αποφάσισε η Περιβαλλοντική Αρχή να παραχωρήσει στην εταιρεία A.P. Energy Ltd, η οποία αιτήθηκε αδειοδότηση για 32 ανεμογεννήτριες δυναμικότητας 77,4 MW.
 
Όπως γράφει η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» η «Σολομώντεια» απόφαση λήφθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη:
  • Διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών που χαρακτηρίζει τμήμα της επηρεαζόμενης περιοχής  ως περιοχή με περιορισμένη πρόσβαση και / ή σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τμήμα της περιοχής.
  • Τμήμα της περιοχής εντάσσεται σε Ζώνη Προστασίας Δα2 (Δήλωση Πολιτικής Λευκάρων)
  • Έντονες αντιδράσεις οργανωμένων συνόλων κατά της δημιουργίας αιολικού πάρκου σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για να προχωρήσει το έργο απομένει η χορήγηση άδειας από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
 
Ωστόσο με βάση τα νέα δεδομένα εναπόκειται στην ίδια την  A.P. Energy Ltd κατά πόσον θα προχωρήσει σε υλοποίηση του έργου λαμβάνοντας υπόψη την περικοπή στον αρχικό της σχεδιασμό.
Πίσω στην αρχή της σελίδας